A formális eskü és a szív szava…

4515

Isten megteremtette az embert, saját képmására, (…) férfinek és nőnek teremtette őket.
(Ter 1.27)

Kedves ifjú pár!

Véges, emberi értelmünk talán soha nem lesz képes teljes valóságában megismerni és felfogni a házasság csodálatos titkát, de azt mindannyian érezzük, emberi létünk egyik legszebb sajátossága, hogy szeretet kapcsolatokban tud csak kiteljesedni. Ezek között is kiemelkedő helyet foglal el a szerelem és a házasság.

Ha azt írom, a házasság férfi és nő sajátos életszövetségének jogilag szabályozott formája, nagyon keveset, és legkevésbé a lényeget árultam el a házasságról. De valamit mégis elmondtam: a házasságot a jog csak szabályozhatja és védelmezheti bizonyos keretek között. Létrehozni nincs hatalma. Ti hozzátok létre! Szabad elhatározásból… Majd ezt a szabad elhatározásotokat nyilvánítjátok ki az állam, az egyház és szeretteitek körében. Természetszerű hát, ha szabadon szeretnétek dönteni mindarról, ami házasságotokat érinti: elsőként is, hogy hol, mikor és milyen körülmények között kívánjátok szűkebb és tágabb környezetetekkel tudatni és megünnepelni új életetek kezdetét.

Magától értetődő, ha nem szeretnétek „gépiesíteni” (futószalagos esküvők) életetek egyik legszentebb pillanatát. Hiszen ez a nap maximális tiszteletet, kellő odaadást, a nyilvánosság mellett mégis egyfajta intimitást érdemel. És leginkább: minden tekintetben megérdemli a méltóságot. Oly sokrétű nap ez, amit képtelenség volna egyetlen kívülállónak (akár hivatal, akár szolgáltató) megfelelően kiszolgálnia. Egy fantasztikus koncert, melyben az anyakönyvvezető és a szertartásvezető – a többi szolgáltatóval együtt – egy-egy szép hangot képviselhet. Az előző feladata, hogy a törvényi köteléket kellő körültekintéssel vegye nyilvántartásba. De az esküvők a munkájának elenyésző töredékét teszik ki. Számtalan, más feladatot kell ellátnia, és néha bizony, pihennie is kell, ő is csak ember.

A szertartásvezető feladata sokkal hálásabb: a szívetek szavának kell hangot adnia az esküvőtök napján, és titeket kell támogatnia abban, hogy a legszebb vallomást egymásnak szeretteitek körében is elmondhassátok. A kapcsolatfelvétel pillanatától az EMBER-re figyelhet, ráhangolódik az érzéseitekre, beszédébe foglalja a történeteteket olyan stílusban, amilyet ti szeretnétek hallani életetek nagy napján.

Ha igénybe veszitek szolgáltatását, azzal fölértékelitek szeretteiteket, hiszen jelenlétüket, kényelmüket elébe helyezitek a hivatalok munkarendjének. Mint egykori anyakönyvvezető úgy látom, a szertartásvezető közreműködése egy esküvőn mindenki számára előnyös!

•tehermentesíti az adókból fenntartott, adminisztrációval túlterhelt hivatalokat
•lehetőséget nyújt a házasulóknak a meghitt, saját elképzelésükhöz igazított esküvő megvalósításához
•a szertartásvezetőnek pedig egy szép kihívás és maradandó élmény osztozni az érzéseitekben, örömeitekben, aggodalmaitokban és a beteljesült boldogságotokban.

Ha úgy gondoljátok, hogy életetek – egyik – legszebb napját méltó módon, minden tekintetben a saját elképzeléseitek szerint szeretnétek megélni és esküvőtökre, mint megható és felejthetetlen eseményre szeretnétek majd visszagondolni egész életetekben, úgy érdemes felkérni egy szertartásvezetőt, aki a vacsora, vagy a mulatság helyszínén egy személyre szabott ceremóniával teszi emlékezetessé számotokra életetek nagy napját.
Köszönöm nektek, hogy elolvastátok ezt a cikket, kívánok nektek örömteli és eredményes készülődést!

Flamisch Mercédesz